Mac下升级Nodejs

突然发现系统中的nodejs版本比较旧,想升级一下但又不想下载安装包一步一步安装, 发现还是可以很简单用命令行升级的。

首先得清理npm的缓存

sudo npm cache clean -f

安装 n 包来升级nodejs

sudo npm install -g n

升级nodejs 到最新版本

sudo n stable
more ...